Handledarens roll

 

Handledaren arbetar för att stärka såväl de individuella deltagarna som gruppen som helhet. Denne hjälper deltagarna att fokusera på relevanta frågeställningar och kan ofta förtydliga och definiera aktuella problem för såväl gruppen som individen. När utmaningarna på detta sätt kan ”komma upp på bordet” blir de möjligare att skärskåda och få grepp om.

I egenskap av neutral och utifrån kommande part, är handledarens uppgift även att se till och uppmuntra deltagarna att våga släppa fram och arbeta med sina känslor och attityder inför t ex dilemman, normer och situationer i arbetet, och/eller i sitt förhållningssätt till kollegor och arbetsgrupp. På så sätt kan svårigheter och möjligheter tydliggöras, varpå nya perspektiv upptäcks och prövas. Ofta sker detta genom att konkreta situationer presenteras och diskuteras. Händelser – känslor och företeelser som upplevts som särskilt avgörande, typiska eller känslomässiga – diskuteras för att deltagarna i gruppen bättre ska förstå sitt handlande och/eller de känslor som situationen väcker.

Kontaktinformation
Adress