Delta på Handledning.se

På Handledning.se kan du som arbetar som handledare vara med och synas, så att uppdragsgivare lättare kan hitta dig.

Enkla villkor

Självbestämmande: Här bestämmer du själv i vilken omfattning du vill ta emot grupper och du kan när som helst på egen hand pausa eller radera din profil från sidan.

Egen prissättning: Du sätter själv det pris du debiterar dina grupper, (1 tim = 60 min).

Egenföretagare eller timanställd: Du kan vara med på sidan och sköta din kundfakturering på egen hand om du har eget bolag. Har du inget företag kan dock istället välja att ta uppdrag som timanställd hos oss. Du markerar hur du vill göra när du registrerar dig. (Om du väljer att ta du uppdrag som timanställd kommer du få en lön beräknat utifrån det timpris du själv satt för din handledning och vi debiterar då ingen förmedlingskostnad för uppdragen, så som annars beskrivs här bredvid.)

Valfri plats: På din profil kan du markera om du vill ta emot grupper på din eventuella mottagning, om du erbjuder digital handledning och/eller kan tänka dig att åka till uppdragsgivaren och handleda i deras lokaler.

Tillgänglighet: Vi strävar efter att vara högst tillgängliga för uppdragsgivare och ställer samma krav på de handledare som är med på sidan. Vi vill därför att du senast inom 1 – 2 vardagar svarar de uppdragsgivare som skickar en kontaktförfrågan till dig.

Kostnad

Kostnadsfritt deltagande: Det är gratis att vara med på Handledning.se. Vi har inga dolda medlemsavgifter eller liknande. Däremot debiterar vi dig en förmedlingsavgift för varje förmedlad handledningsgrupp som lett till ett uppdrag. Om du sen träffar gruppen en eller hundra timmar lägger vi oss inte i, och avgiften är alltid bara för den första timmen. 

Så funkar det: När en uppdragsgivare kontaktar dig via handledning.se så får du ett mejl med info som uppdragsgivaren fyllt i. Du behöver då svara denne inom 1-2 vardagar för att överenskomma om exempelvis en intervjutid, fråga om mer detaljer eller tacka Ja eller Nej till uppdraget. Vi som driver Handledning.se (Psykoterapigruppen Orion) får också detta mejl automatiskt, så vi på så sätt kan se att du fått en förfrågan genom sidan och så att vi därmed följa upp med dig. Vi debiterar dig en förmedlingskostnad enbart i de fall en förfrågan lett till ett faktiskt handledningsuppdrag för dig.

Pausa eller avsluta när du vill: Du kan när du vill, utan bindningstider eller avgifter ta bort eller pausa din profil från sidan. Det ska helt enkelt vara lätt och riskfritt att vara med på Handledning.se.

Välkommen!

Kontaktinformation
Adress