Hitta handledare över hela Sverige!


A
lla våra handledare är utbildade och arbetar individuellt och utifrån sina specifika inriktningar, erfarenheter och prissättningar. Gemensamt är engagemanget för handledning och synen på dess kvalité. 

I vår handledarförteckning nedan kan du enkelt:

  • Filtrera handledare på län och tema.
  • Läsa mer om handledarnas fullständiga presentationer genom att klicka på view profile.
  • Kontakta de handledare du är intresserad av, för att med dem stämma av om deras tillgänglighet och pris.

Found 49 Members
Socionom, familjeterapeut och handledare  /  Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland
Jag är socionom och handleder arbetsgrupper och chefer inom socialtjänst, familjehem, vård, omsorg o...
Högskoleadjunkt  /  Västra Götaland
Min arbetsmodell bygger på en processinriktad handledning för att stödja arbetsgruppens förmåga att ...
Socionom, familjehemskonsulent och handledare  /  Stockholm, Södermanland, Uppsala
När jag handleder en grupp är min primära uppgift att skapa ett klimat som är tillåtande och tryggt,...
Leg psykoterapeut, psykoanalytiker, lärare i psykoterapi och handledare  /  Stockholm
Jag har lärar- och handledarutbildning från Karolinska Institutet. Handledning kan ske på er arbetsp...
Specialistsjuksköterska, handledare, föreläsare och författare  /  Stockholm
Jag handleder bl a personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola men även t ex ledningsgrup...
Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.  /  Halland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland
Mitt övergripande mål med handledning är att den vård, omsorg, behandling som tredje part erhåller s...
Socionom, Legitimerad Psykoterapeut och Handledare  /  Västra Götaland
Jag erbjuder handledning individuellt och för arbetsgrupper både med ärenden eller för att arbeta me...
Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker och handledare  /  Stockholm
Handleder inom olika typer av psykosociala verksamheter, främst där arbete sker runt personer i beho...
Socionom, familjeterapeut och handledare  /  Stockholm
Jag har en lång yrkeserfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer, framförallt ino...
Leg psykoterapeut, handledare, psykodramaledare och utbildare  /  Stockholm
Företaget erbjuder handledning, chefshandledning, psykoterapi, psykodramagrupp, grupputveckling och ...
Socionom och handledare  /  Stockholm
Jag är socionom med vidareutbildning som handledare i psykosocialt arbete. Jag erbjuder process- och...
Beteendevetare, handledare, coach och rådgivare  /  Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro
Jag är beteendevetare och har sedan 1999 arbetat som organisationskonsult med egen verksamhet. Jag ä...
Socionom Handledare Behandlingspedagog Lärare VD  /  Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland
Jag är socionom, handleder och lärare Jag har lång erfarenhet av att handleda arbetsgrupper, ledning...
Beteendevetare, handledare, föreläsare, MI-utbildare, individ, grupp och organisationskonsult.   /  Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne
Handledning för personalgrupper: Handledning fokuserar på yrkesroller, yrkesidentiteter, identifie...
Socialpedagog (filkand) Handledare 3 steg universitet   /  Västra Götaland
Min handledning är anpassad efter varje grupp eller individs önskemål och behov. Jag handleder grupp...
Auktoriserad Socionom, Handledare i psykosocialt arbete, Psykoterapeut (steg 1), Familjerådgivare  /  Stockholm, Uppsala
Jag ser handledning som något livsnödvändigt när man arbetar inom någon form av människovårdande yrk...
Socialpedagog, Leg Psykoterapeut och handledare  /  Stockholm
Jag handleder individer och grupper. Handledningen kan vara inriktad på process eller ärendehandledn...
Handledare  /  Västerbotten
Mina erfarenheter av alla samtal visar på att handledning och samtal inom trygga och tydliga ramar g...
Socionom. Handledarutbildad. Västra Götaland och Stockholmsområdet. mm  /  Stockholm, Västra Götaland
Socionom, handledarutbildning. 30 års erfarenhet. Även "superhandledning". Författare till boken "Ha...
Socionom, psykoterapeut och handledare. Översättare av facklitteratur. Svensk redaktör för den nordiska familjeterapitidskriften Fokus på familien.   /  Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro
När jag handleder utgår jag, liksom i mitt psykoterapeutiska arbete, från systemteori och idéerna om...
Handledare i psykosocialt arbete. Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Familjehemskonsulent. Grupp-, och organisationsutveckling. Krisstöd vid särskilda, akuta händelser.   /  Blekinge, Kalmar, Skåne
Nyfiken handledare söker ny personalgrupp för utvecklande handledning med start VT23 eller HT23! (Ä...
Socionom och Handledare  /  Stockholm
Jag är en lösningsorienterad handledare med huvudfokus på personal inom barn- och ungdomsarbete. Min...
Socionom  /  Stockholm
Presentation Jag är socionom och utbildad handledare med flera vidareutbildningar (bland annat grun...
Handledare inom socialt arbete. Socialsekreterare, Vård och omsorgslärare, MI-tränare  /  Värmland
Jag har en handledarutbildning från Göteborgs universitet och arbetar med handledning av arbetsgrupp...
Uttryckande konstterapeut, diakon och handledare  /  Värmland
Handledning som förändrings- och kompetensutveckling, ofta med kreativa metoder. Har erfarenhet av g...
Leg psykoterapeut, socionom, handledare (45p Institutionen för socialt arbete.) Adjunkt deltid på Handledarprogrammet och Psykoterapiprogrammet Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet. Diplomerad Marte Meo terapeut.   /  Halland, Västra Götaland
Handledning är när den är som bäst ett både ömsesidigt reflekterande och lärande i gruppen. Hadnledn...
Handledare, Symbolpedagog, Dramapedagog, Hantverkspedagog, Folkhögskolelärare,   /  Stockholm
Utbildad handledare för skolpersonal. Har yrkeserfarenhet från både ungdomssskola och vuxenskola/fol...
Handledare, Terapeut (uttryckande konstterapeut, symboldramaterapeut) och Pedagog/lärare.  /  Stockholm
Handleder grupper men även individer, gärna med kreativa metoder på halvtid och gör gärna kreativa w...
Diplomerad handledare, mångårig kursledare inom ledarskap, kommunikation och grupputveckling, uthyres som interimchef.   /  Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala
Ledarskap, kommunikation och utveckling har alltid varit i mitt fokus. Jag arbetar som handledare, ...
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR-terapeut, auktoriserad familjerådgivare  /  Stockholm
Jag erbjuder individuell – och grupphandledning. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfäll...
Beteendevetare, leg psykoterapeut och handledare   /  Gotland, Stockholm
Jag är utbildad beteendevetare, fil mag i psykologi, legitimerad psykoterapeut och handledare. Mi...
Handledare i psykosocialt arbete, specialpedagog och lärare.   /  Stockholm, Södermanland, Uppsala
Jag har handledarutbildning i psykosocialt arbete från Ersta Sköndal Högskola (45 p). Som handleda...
Socionomkonsult och handledare  /  Jönköping, Örebro, Östergötland
Jag är socionom och utbildad handledare i psykosocialt arbete. Har mångårig erfarenhet av socialtjän...
Master i Tillämpad Beteendeanalys och autism och handledare  /  Stockholm
Har lång erfarenhet av att handleda inom olika typer av verksamheter som arbetar med barn eller vuxn...
Socionom, Leg. psykoterapeut, familjeterapeut, handledare (utb. enl. UHÄ)  /  Stockholm
Jag arbetar som psykoterapeut och handledare för arbetsgrupper inom socialtjänst (individ och familj...
Socionom/ leg psykoterapeut. Pågående Steg 3 psykoterapihandledar utbildning Lunds universitet. Jag har ett flertal extra utbildningar bla EFT, FFT Jag erbjuder terapier samt handledning. Jag har tidigare arbetat på familjerådgivning, företagshälsovård, socialtjänst öppenvård, första linjens psykiatri.   /  Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland
Min utgångspunkt i handledning är skapa ett tryggt forum där humor och kreativitet kan få möjlighet ...
Leg. Psykoterapeut m grundutb (beteedevetare) Fil kand Pedagogik med inriktning mot Hälsopromotion. Handledarutbildad med GDQ-certifiering. Fokus och intresse för stress/stresshantering, trauma och sekundärtraumatisering. Har även utbildning i traumabehandlande metoder EMDR, Lifespan Integration och Somatic Experiencing och är Dipl Gestaltterapeut.   /  Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland
Jag arbetar med psykoterapi och handledning på Contactvis AB som jag är ägare till. Jag tar emot ...
Legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator.   /  Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Örebro, Östergötland
Jag bedriver handledning där gruppens samlade erfarenheter står i fokus och syftar till avlastning, ...
socionom, familjeterapeut och handledare  /  Stockholm
Jag har lång yrkeserfarenhet av arbete inom socialtjänsten, både inom myndighetsutövning och öppenvå...
Socialarbetare och utbildare med erfarenhet från institutionella miljöer  /  Gotland, Stockholm, Uppsala, Västmanland
Jag har en 3-årig socialpedagogutbildning med vidareutbildad som vårdlärare med socialpedagogisk inr...
Fritidsledare och handledare  /  Skåne
Mångårig erfarenhet av direkt arbete med ungdomar på fritidsgård, högstadieskola och projekt kring u...
Socionom, mentor, handledare, psykoterapeutprogrammet inriktning PDT pågår.   /  Stockholm
Tillgänglig för uppdrag. Jag är i grunden socionom med gedigen erfarenhet av utredningsarbete av ...
Bildterapeut och handledare  /  Stockholm
Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation, inom socialtjänst och skyddade boe...
Socionom, handledare, magister i psykosocialt arbete  /  Stockholm
Handledning erbjuds till ledare och personalgrupper inom skola, socialtjänst, omsorgsboenden både en...
Socionom fil kand i socialt arbete Handledare i psykosocialt arbete FFT familjeterapeut Familjehemskonsulent Dipl coach MBSR instruktör, stressreduktion Mindfulness Psykodynamisk PDT terapeut  /  Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm
Jag har gedigen arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten som handläggare och arbetsledare. Har de se...
leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare I psykoterapi  /  Västra Götaland
Jag arbetar med handledning utifrån ett relationellt perspektiv, som utgör en variant av psykodynami...
socionom handledare i psykosocialt arbete   /  Jönköping, Kronoberg
Socionom med över 30 års erfarenhet av psykosocialt arbete främst från behandling i institution och ...
Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning  /  Västra Götaland, Örebro
Jag har arbetat i Sverige och internationellt med familjeterapi i drygt 20 år. Under de senaste 10 ...
Socionom  /  Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Östergötland
Jag har drygt 40 års erfarenhet av socialt arbete inom olika områden. De områden jag behärskar är mä...