Hur handledning går till


Handledning ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats och ska alltid utgå från den verklighet som den aktuella arbetsgruppen arbetar och befinner sig i.

Handledning löper ofta mellan cirka en till sex terminer, med en regelbundenhet om cirka en till två träffar i månaden. Längden för varje handledningstillfälle kan variera, beroende på arbetsplatsens förutsättningar, men relativt vanligt är ca två till tre timmar.

En grupp brukar omfatta mellan tre till tio deltagare. Variationer förekommer förstås, men det viktiga är att var och en i gruppen ges utrymme och möjlighet att få sin utveckling och utmaning belyst och diskuterad.

Vi på handledning.se arbetar alla individuellt med olika inriktningar där var och en har våra olika erfarenheter och speciella kompetensområden. Är ni intresserade av handledning kontaktar ni den handledare ni tror skulle passa era behov och era förutsättningar bäst. När valet väl är gjort brukar handledaren föreslå en träff med er arbetsgrupp, så att ni i ett kravlöst möte kan stämma av era behov och önskemål, samt för att formulera uppdraget och handledningens förväntningar. Om uppdraget och förtroendet finns efter mötet så inleder ni sen handledningen tillsammans.