Close
Profilinformation
Ulrika
Ernvik
Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i familjeterapi med systemteoretisk inriktning
Västra Götaland, Örebro

Jag har arbetat i Sverige och internationellt med familjeterapi i drygt 20 år. Under de senaste 10 åren har jag även handlett familjebehandlare, socionomer i myndighetsutövning, och psykoterapeuter, samt gett föreläsningar och utbildat i bland annat familjeterapi, psykoterapi och traumabearbetning. Jag är författare till "Familjeterapi - en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer", "Ekopsykoterapi - psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn" som getts ut på Studentlitteratur och "Dig vill jag älska - om modet och gåvan att leva i nära relationer" som getts ut på Libris förlag, samt ytterligare två böcker på andra förlag. Jag vill lyfta fram glädjens betydelse i vårt arbete, och hur vi genom att engagera hela kroppen och hela hjärnan kan skapa förändring. Som en hjälp till detta använder jag mig av kreativa övningar i handledningen, som deltagarna sedan kan använda i sitt arbete. Min teoribas är anknytningsteori kopplad till interpersonell neurobiologi, sammanvävt med narrativa traditioner.
Jag arbetar också gärna med att stärka team och att hitta vägar genom konflikter.
Jag erbjuder regelbundet webinarier i Kreativa Familjesamtal samt Trygghetsberättelser - en traumabearbetningsmodell som jag utvecklat. Jag finns i Mariestad och kan resa till närliggande kommuner, och erbjuder också handledning över videolänk.

Barn, Digital handledning (möjlighet att bedriva), Familjebehandling, Familjehem och Boenden, Familjerådgivning, Familjerätt, Föreläsningar, Förskola / Skola, Förändringsledning, Kommuner och Landsting, Konflikthantering, Kris och Trauma, Ledningsgrupper och Styrelser, Organisationsutveckling / Förändringarbete, Skola, Skolkurratorer, Socialt arbete, Superhandledning (Handleda handledare), Team building
070-1129871
ulrika.ernvik@gmail.com
http://www.familjegladje.se
Konto