Close
Profilinformation
Torbjörn
Bergland
socionom handledare i psykosocialt arbete
Jönköping, Kronoberg

Socionom med över 30 års erfarenhet av psykosocialt arbete främst från behandling i institution och öppenvård både med barn ungdom samt vuxna missbrukare. Jag har 9 års erfarenhet av handledning är utbildad som handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet.
Erbjuder process inriktad handledning med syfte att skapa förutsättning för reflektion över arbete och arbetssituation och de processer som den handledde befinner sig i.
Kan sammanfattas med:
• Samspel, grupprocesser och relationer inom arbetsgrupper
• Metoder för problemlösning och konflikthantering
• Värdegrund
• Kommunikation
• Ideologi, struktur och målsättningar
• Förhållningssätt
• Ärende handledning.

Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, Missbruk
0733580263
torbjorn@samtalaprinsgarden.se
http://samtalaprinsgarden.se
Konto