Close
Profilinformation
Susanne
Mähler
Socionom, handledare, magister i psykosocialt arbete
Stockholm

Handledning erbjuds till ledare och personalgrupper inom skola, socialtjänst, omsorgsboenden både enskild handledning och grupphandledning. Fokus ligger på personlig utveckling i ditt kommunikativa ledarskap. Handledningens syfte är att skapa utrymme och möjligheter för ett framgångsrik samspel genom medveten kommunikation i alla sociala sammanhang med den andre.

Barn, Familjehem och Boenden, Föreläsningar, Förskola / Skola, Socialt arbete, Sorgearbete, Temautbildningar, Ungdom, Work shops
0704972566
sussie.mahler@gmail.com
Konto