Close
Profilinformation
Susanne
Larsson
Bildterapeut och handledare
Stockholm

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation, inom socialtjänst och skyddade boenden. I mitt arbete ingår krisbearbetning och traumabehandling. Som bildterapeut använder jag gärna bildkommunikation, såväl individuellt som i grupp. Handleder i dag både individuellt och yrkesverksamma grupper inom offentlig-, privat- och ideella verksamheter. Jag kan även ge konsultationer eller förläsa inom området våld i nära relation.

073-637 05 30
susanne.larsson@grupphandledning.se
Konto