Close
Profilinformation
Rosie
Ansved
socionom, familjeterapeut och handledare
Stockholm

Jag har lång yrkeserfarenhet av arbete inom socialtjänsten, både inom myndighetsutövning och öppenvård. Har bl a arbetat som socialsekreterare, projektledare, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare.
Senaste anställningen var inom Forskning och utvecklingsenheten i Sörmlands län där jag skapade och genomförde ett kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Programmet var i form av en introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare som sträckte sig under ett år tid samt yrkeshandledning i grupp under anställningens andra år. På så sätt ville länet skapa mer stabilitet och stärka socialsekreterare i deras nya yrkesroll.
Projektet pågick under fyra år med mycket goda resultat. Finns att läsa i FoU-Rapport.

Sedan 2014 har jag ett eget bolag där jag erbjuder handledning för chefer, projektledare och personalgrupper, både individuellt och i grupp.

Barn, Familjehem och Boenden, Flykting- och migrationsfrågor, Förskola / Skola, Förändringsledning, Kommuner och Landsting, Ledningsgrupper och Styrelser, LSS
+4670 718 88 48
rosieansved@gmail.com
Konto