Close
Profilinformation
Petter
Iwarsson
Legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar jag med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator.
Gävleborg, Stockholm, Uppsala, Värmland, Örebro, Östergötland

Jag bedriver handledning där gruppens samlade erfarenheter står i fokus och syftar till avlastning, utveckling och kvalitetssäkring för varje deltagare. Ytterst är syftet med handledningen att skapa förutsättning för att kunna genomföra arbetet professionellt, med bibehållen hälsa samt med barnets/klientens/familjens bästa i fokus.

Teoretiskt är jag integrativ men psykodynamiska, systemiska och kognitiva tankegångar återkommer liksom modern utvecklingspsykologi (ex. anknytnings-, mentaliserings- och traumateori) samt förändringsforskning. Jag försöker också, parallellt med det patogena, synliggöra salutogena teorier och fokusera det som fungerar.

Ett klimat som präglas av värme, empati och glimt i ögat värderas högt liksom ett fungerande samarbete.

Jag handleder regelbundet inom socialtjänst, skola (kuratorer), behandling samt olika yrkeskategorier inom barnahus (socionomer, sjuksköterskor, tandläkare, läkare).

Eftertanke och varje deltagares reflektioner utgör handledningens fundament.

Barn, Barnpsykiatri, Behandlingshem, Digital handledning (möjlighet att bedriva), Familjebehandling, Familjehem och Boenden, Familjerådgivning, Familjerätt, Fältarbete (ex fältare, uppsökarenheter), Föreläsningar, Förskola / Skola, HVB, Kris och Trauma, Kvalificerat kontaktmannaskap, Skolkurratorer, Socialt arbete, Sorgearbete, Stödboenden, Temautbildningar, Ungdom, Ungdomsmottagning, Utredning
0760-212 444
pi@petteriwarsson.com
http://www.petteriwarsson.com
Konto