Close
Profilinformation
Petra
Juneholm
Leg. Psykoterapeut m grundutb (beteedevetare) Fil kand Pedagogik med inriktning mot Hälsopromotion. Handledarutbildad med GDQ-certifiering. Fokus och intresse för stress/stresshantering, trauma och sekundärtraumatisering. Har även utbildning i traumabehandlande metoder EMDR, Lifespan Integration och Somatic Experiencing och är Dipl Gestaltterapeut.
Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Jag arbetar med psykoterapi och handledning på Contactvis AB som jag är ägare till. Jag tar emot enskilda, par och arbetsgrupper för både psykoterapi och professionell handledning. Leg.Psykoterapeut i integrativ psykoterapi med fokus på emotioner/känslor. Har arbetat som Gestaltterapeut sedan 2011 och som Hälsovetare sedan 2009. Som Hälsovetare har jag arbetat med vuxenutbildning, lärprocesser och förändringsarbete utifrån samtalet sedan början på 90-talet. Om det är något jag brinner för är det att arbeta med människors utveckling och växt och har ett hälsopromotivt perspektiv dvs att skapa förutsättningar för möten, lärande och utveckling hos individer, arbetsgrupper och ledare. Som handledare arbetar jag inlyssnande integrativt och pedagogiskt utifrån bla gestaltmetodik där dialogen och mötet står i centrum och systemteori. De senaste 10 åren har jag haft ett särskilt intresse för och fördjupat mig i kris-och trauma samt på yrkesverksammas psykosociala arbetsmiljö med fokus på sin självomsorg och hur professionella i människovårdande yrken kan skydda sig från sekundärtraumatisering, stress och utmattning.

Digital handledning (möjlighet att bedriva), Föreläsningar, Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, Kris och Trauma, Sjukvård, Socialt arbete, Sorgearbete
070-7935900
petra@contactvis.se
http://www.contactvis.se
Konto