Close
Profilinformation
Patrik
Nilsson
Socionom/ leg psykoterapeut. Pågående Steg 3 psykoterapihandledar utbildning Lunds universitet. Jag har ett flertal extra utbildningar bla EFT, FFT Jag erbjuder terapier samt handledning. Jag har tidigare arbetat på familjerådgivning, företagshälsovård, socialtjänst öppenvård, första linjens psykiatri.
Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland

Min utgångspunkt i handledning är skapa ett tryggt forum där humor och kreativitet kan få möjlighet att verka. Jag arbetar utifrån en systemteoretisk grundsyn, där problem och lösningar ses i sitt sammanhang. Jag tycker det primära målet med handledning är att de jag ska handleda får möjlighet att vidareutveckla sig själva i sin yrkeskompetens, samt få ökad förmåga att hantera svåra situationer.

Jag erbjuder handledning i form av grupphandledning, individuell handledning samt chefshandledning inom verksamhetsfält som socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och förskola, behandlingshem och näringsliv.

0735764202
amarillo.nilsson@gmail.com
http://patrikpsykoterapi.se
Konto