Close
Profilinformation
Mats
Jansson
Socionom, Leg. psykoterapeut, familjeterapeut, handledare (utb. enl. UHÄ)
Stockholm

Jag arbetar som psykoterapeut och handledare för arbetsgrupper inom socialtjänst (individ och familj, barn och ungdom, missbruk), socialpsykiatri, LSS samt för privata vårdbolag och blivande terapeuter. Tidigare arbetat som familjebehandlare, utredare och behandlingsassistent för barn och ungdom. Har även varit lärare på socialhögskolan och föreläst om familjeterapi och systemteori.
Jag arbetar i dagsläget med individuella terapier, par- och familjeterapi, handledning av arbetsgrupper och blivande terapeuter. Jag arbetar även som föreläsare.

Familjehem och Boenden, Flykting- och migrationsfrågor, Funktionsvariationer, Förskola / Skola, Försörjningsstöd, Hedersproblematik, Hot och våld, Kommuner och Landsting, Kris och Trauma, LSS, Missbruk, Neuropsykiatri, Organisationsutveckling och -förändringar, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Sorgearbete, Ungdom, Vuxen
0703-999 621
mats.jansson@psykoterapigruppenorion.se
http://www.psykoterapigruppenorion.se
Konto