Close
Profilinformation
Marie
Grafström
Master i Tillämpad Beteendeanalys och autism och handledare
Stockholm

Har lång erfarenhet av att handleda inom olika typer av verksamheter som arbetar med barn eller vuxna i behov av särskilt stöd, såsom LSS-boenden, daglig verksamhet, assistans, särskola, habilitering och förskola. Har en bakgrund inom habiliteringen i Stockholm (Autismcenter för små barn) och även många år som handledare inom ett privat psykologkonsultföretag. Vidareutbildad inom bl.a. autism, Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Acceptance & Committment Therapy (ACT). Utför handledning både enskilt och i grupp, samt även direkthandledning till specifika personer vid behov. Handleder med fokus på livskvalitet och utveckling, både för personalgrupp och brukare/klienter. Kan ge metodhandledning, t.ex. med fokus på kartläggning av problembeteenden och strategier för bemötande, förhållningssätt och färdighetsträning (inom exempelvis kommunikation och vardagsfärdigheter) samt även processhandledning, t.ex. med fokus på reflektion över yrkesroll och arbetssituation. Handledningen anpassas alltid efter vilka behov som finns i verksamheten/gruppen.

Barn, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, LSS, Neuropsykiatri, Psykiatri, Socialpsykiatri, Work shops
070-6120235
marie@beteendebyran.com
http://www.beteendebyran.com
Konto