Close
Profilinformation
Maja
Lindqvist
Handledare i psykosocialt arbete, specialpedagog och lärare.
Stockholm, Södermanland, Uppsala

Jag har handledarutbildning i psykosocialt arbete från Ersta Sköndal Högskola (45 p).
Som handledare är min uppgift att skapa ett tillåtande klimat så att deltagare känner sig trygga. Gruppens olikheter är en resurs och utvecklingsmöjlighet som tas i anspråk för att få ett utforskande klimat i handledningsrummet.

Jag har lång yrkeserfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, elever och vårdnadshavare inom pedagogiska verksamheter, kommuner och fristående organisationer. Sedan 15 år är jag även verksam i eget bolag som inriktas mot handledning, utbildning och utvecklingsprocesser. Jag är författare till böckerna: Kollegialt lärande- att handleda i skolan värld (2019). Elevhälsoarbete för specialpedagoger (2017). Förebygga skolsvårigheter - en handbok (2021).

Under åren som handledare har jag handlett personalgrupper inom elevhälsa, ledningsgrupper, pedagoger och verksamhetsutvecklare inom kommuner och fristående verksamheter.

Handledning är en process som gör det möjligt för yrkesutövare att samtala om frågor som de stöter på i det vardagliga arbetet. Jag erbjuder ärendehandledning och processhandledning utifrån era behov och önskemål.

Barn, Digital handledning (möjlighet att bedriva), Flykting- och migrationsfrågor, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, Ledningsgrupper och Styrelser, Organisationsutveckling / Förändringarbete, Skola, Skolkurratorer, Superhandledning (Handleda handledare), Team building, Temautbildningar, Ungdom, Utredning, Vuxen, Work shops
0735016767
maja@alsasakerhet.se
http://specmaja.se
Konto