Close
Profilinformation
Madeleine
Björn
leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR-terapeut, auktoriserad familjerådgivare
Stockholm

Jag erbjuder individuell – och grupphandledning. När handledning sker i grupp finns rikliga tillfällen att lära av varandra, medan den individuella handledningen möjliggör ett fördjupat och mer personligt arbete kring skeenden och de egna upplevelserna i den professionella utövningen.

Det kan t ex vara till personal inom skola, såväl psykologer som övrig personal, eller personal inom olika slags omsorg, inom socialtjänst, institutioner samt handledning vid psykoterapiutbildning steg ett eller steg två.

Syftet med handledning är att ge möjlighet till eftertanke och att reflektera kring sin yrkesroll och olika specifika frågor med fokus på klientens bästa. Genom att sätta ord på tankar, känslor och svårigheter man möter i yrkesrollen bidrar handledningen till att skapa perspektiv och distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten

070-3411192
mb@psykologpsykoterapi.se
http://mb@psykologpsykoterapi.se
Konto