Close
Profilinformation
Lotta
Geisler
Handledare, Terapeut (uttryckande konstterapeut, symboldramaterapeut) och Pedagog/lärare.
Stockholm

Handleder grupper men även individer, gärna med kreativa metoder på halvtid och gör gärna kreativa workshops med grupper för olika ändamål utifrån samverkan. Den andra delen av mitt arbetsliv arbetar jag som terapeut i Gustav Vasa församling i Stockholm och ingår i själavårdsteamet. Tidigare har jag arbetat som folkhögskollärare i 25 år och framförallt utbildat fritidsledare, diakoner, medverkat vid fortbildningar och i kreativa kurser, korta och långa.

Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Försörjningsstöd
070-7614049
lotta.geisler@gmail.com
https://lottageisler.vpsite.se
Konto