Close
Profilinformation
Lotta
Dahmberg
Handledare, Symbolpedagog, Dramapedagog, Hantverkspedagog, Folkhögskolelärare,
Stockholm

Utbildad handledare för skolpersonal. Har yrkeserfarenhet från både ungdomssskola och vuxenskola/folkbildning. Använder mig gärna av kreativa metoder för att sätta fokus på det viktiga, belysa fler perspektiv och släppa invanda tankemönster.
Arbetar just nu på deltid inom Fritidssektorn. Håller gärna workshops och temadagar/personaldagar på uppdrag.

Förskola / Skola, Team building, Temautbildningar, Ungdom, Vuxen, Work shops
+4673932940
lotta.dahmberg@gmail.com
Konto