Close
Profilinformation
Lisa
Sandström
Leg psykoterapeut, socionom, handledare (45p Institutionen för socialt arbete.) Adjunkt deltid på Handledarprogrammet och Psykoterapiprogrammet Institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet. Diplomerad Marte Meo terapeut.
Halland, Västra Götaland

Handledning är när den är som bäst ett både ömsesidigt reflekterande och lärande i gruppen. Hadnledning för mig innebär för mig att tillsammans , på ett lekfullt, allvarsamt och nyfiketsätt utveckla vår profession och vårt kunnande parallellt med ökad självkännedom.
Jag tycker om att anknyta aktuell teori och metod och forskning som är aktuell inom det aktuella området.
Jag har min yrkesbakgrund inom Socialtjänst familjeperspektiv/behandling och Barn och Ungdomspsykiatri och är därför tämligen systemteoretiskt inriktad men för gärna in inslag av många andra kompletterande teorier.

Barn, Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, Kriminalitet, Kris och Trauma, LSS, Psykiatri, Sjukvård, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Sorgearbete, Superhandledning (Handleda handledare), Utredning
0734252500
lisa_sandstrom@hotmail.com
http://lisasandstrom.se
Konto