Close
Profilinformation
Lena
Olofsson
Handledare inom socialt arbete. Socialsekreterare, Vård och omsorgslärare, MI-tränare
Värmland

Jag har en handledarutbildning från Göteborgs universitet och arbetar med handledning av arbetsgrupper inom socialt arbete parallellt med mitt arbete som socialsekretare för Nyanlända på Karlstads kommun. Jag har lång erfarenhet som socialsekreterare/biståndsbedömare inom missbruk, socialpsykiatri, yngre funktionsnedsatta samt äldreomsorg. Är utbildad inom MI och är metodstödjare inom MI. Målet med handledningen är att den ska bidra till att personalen bibehålla och utveckla sin professionalitet. Jag är en aktiv och öppen handledare och har en stor flexibilitet. Min utgångspunkt är att handledningen/samtalen ska bli ska bli ett rum för kreativt tänkande där du/ni vågar tänka nytt och hitta nya perspektiv. Mina rötter finns inom KBT. I handledningen är målet att lyfta upp vars och ens kompetens och stärka förutsättningar för en professionell utveckling eller personlig utveckling. Jag använder mig av olika metoder såsom reflekterande team och gruppsamtal. Ibland använder jag olika kort, bilder och saker för att de handledda ska lättare ska kunna reflektera.

Flykting- och migrationsfrågor, Föreläsningar, Försörjningsstöd, Kommuner och Landsting, Missbruk, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Äldrevård
070-256 23 76
lena@jvo.se
http://www.lenaolofshandledning.com
Konto