Close
Profilinformation
Laura
Roselli
Socionom
Stockholm

Presentation
Jag är socionom och utbildad handledare med flera vidareutbildningar (bland annat grundläggande psykoterapiutbildning). Jag har lång erfarenhet av att leda grupper, på många olika sätt.

Som socionom har jag arbetat med både behandling och med myndighetsutövning. Jag har arbetat inom psykiatrin, inom somatisk sjukvård, primärvård, socialtjänst (socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och lite missbruk) och kriminalvård. Jag har kompetens i frågor som rör våld i nära relation, neuropsykiatriska tillstånd (så som ADHD), sexualupplysning, relationer och HBTQ-frågor. Längst tid har jag arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och frågor som rör suicidprevention. Jag har arbetat med behandling utifrån DBT och KBT i grupp och individuellt.

Jag strävar efter att skapa en plattform för uppriktig och äkta kommunikation. För mig är bra handledning en arena där människor pratar öppet med varandra på ett empatiskt och ärligt sätt, för att tillsammans hitta lösningar på problem. Som handledare vill jag vara ett stöd för individer och arbetsgrupper som vill utvecklas och hitta balans. Både i ärendehandledning och i samarbetet inom arbetsgruppen och organisationen.

Som handledare rör jag mig mellan samtal, analyser och övningar, beroende på vad de handledda har nytta av. Jag arbetar med de svåraste frågorna, de mest lättsamma gruppövningarna och allt däremellan.

Min teoretiska grund har jag i dialektisk beteendeterapi (DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness, relationell psykoterapi och en del systemteori.

För mig är alla arbetsgrupper intressanta, och jag tar uppdrag inom hela fältet för socialt arbete i stort.

Funktionsvariationer, Försörjningsstöd, LSS, Neuropsykiatri, Psykiatri, Sjukvård, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Vuxen, Work shops
+46704665451
laurakaneliroselli@gmail.com
Konto