Close
Profilinformation
Joakim
Huss
Socionom och Handledare
Stockholm

Jag är en lösningsorienterad handledare med huvudfokus på personal inom barn- och ungdomsarbete. Min strävan är att alla gruppens deltagare ska få utrymme att genom handledningens trygga ramar kunna vrida och vända på sina tankar, utmaningar och frågor i sin yrkesroll.
Jag arbetar både med ärende- och processhandledning, utifrån gruppens behov och önskemål. Som handledare är jag prestigelös och använder mig gärna av gruppens ofta välgrundade detaljkunskaper inom respektive arbetsområde. Jag ser min roll som handledare att vara mer av en generalist, och att fungera som både ett inspirerande bollplank och vara en erfaren person med utifrånperspektiv på gruppens vardagsverklighet. Jag stöttar bäst gruppen och dess deltagare genom att ställa vägledande frågor, så att deltagarna själva lättare kan få både perspektiv och få syn på de lösningsmöjligheter som de har i sitt eget agerande och tankesätt.
Jag tycker handledning är mycket berikande och inspirerande och parallellt med rollen som handledare arbetar jag inom organisationsutveckling med stor erfarenhet av både privat, ideell och kommunal sektor.
Som handledare har jag mest arbetat med personal inom stödboende, kontaktpersoner, ungdomsvårdspersonal, skol- och lärarlag och liknande områden som rör ungdomar och unga vuxna.
Kontakta mig gärna för ett förbehållslöst första möte. På så sätt kan sen handledningen få en bra start att utifrån ett ömsesidigt intresse och förtroende för uppdraget från både mig och gruppdeltagarna.
Du kan gärna läsa mer om mig och mitt arbete som handledare på sidan nedan.

Barn, Familjehem och Boenden, Förskola / Skola, Kommuner och Landsting, Socialt arbete, Ungdom
0707708039
joakim.huss@psykoterapigruppenorion.se
http://www.psykoterapigruppenorion.se
Konto