Close
Profilinformation
Jennifer
Qvick
Handledare i psykosocialt arbete. Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Familjehemskonsulent. Grupp-, och organisationsutveckling. Krisstöd vid särskilda, akuta händelser.
Blekinge, Kalmar, Skåne

Nyfiken handledare söker ny personalgrupp för utvecklande handledning med start VT23 eller HT23!
(Även individuell handledning är möjlig.)

Plats:
Jag har möjlighet att komma till er arbetsplats men det är även möjligt att ha handledningen via länk, eller i ljusa lokaler i Lund, om så önskas.

Utbildning:
Socionom med systemisk inriktning, grundläggande psykoterapiutbildning (PDT).
Pågående master i socialt arbete och psykotraumatologi (uppsatsskrivning).
Fristående universitetskurser ibland annat barnrätt, ungdomssociologi samt organisation & ledarskap.
Handledarutbildning på avancerad nivå.
MI, FFT, BBIC, rePulse, Freda, Sara, Patriark, Sorgebearbetning, mm.

Erfarenhet:
Jag har jobbat med socialt arbete i snart 18 år, nästan uteslutande med behandling i olika former.
15 år inom kommunal verksamhet (socialtjänst), bl a som familjebehandlare på HVB för tonåringar med ungdomar och deras familjer, samt på Unga Vuxna i Lund. Har även lång erfarenhet som samordnare/akut krisstöd på Kriscentrum (våld i nära relationer/skyddat boende).
3 år inom privat sektor (socialt arbete) som samordnare på HVB och öppenvård samt en kort sväng som socionomkonsult inom BoU - och som handledare!

Extra meriter:
- Barnrättsambassadör för Lunds kommun.
- Representant i nationellt nätverk/lokal samordnare för att hjälpa särskilt våldsutsatta personer flytta över Sverige.
- Delat samordningsansvar gällande kommunal implementering av Rädda Barnens samverkansprojekt i skola: ”Det handlar om kärlek?!”, mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fördjupning i:
Ledarskap & organisation. Trauma. Våld i nära relation. Kris och sorg. Anknytning. Stress. Hedersrelaterat våld och förtryck. Skyddade boende. NPF och psykiatri. Barn och ungdomar. Familjeproblematik, inkl. ökad förståelse för bonusfamiljer, multifunktionella svårigheter och dysfunktionalitet i familjesystemet.
Även fördjupad kunskap om HVB, utredningshem samt skyddade boende, och de specifika, verksamhetsknutna svårigheter och utmaningar som kan uppstå inom personalgruppen där.

Arbetar idag som:
- handledare för arbetsgrupper inom socialt arbete
- familjehemskonsulent
- socionomkonsult inom BoU
- samtalsterapeut, främst gällande kris/våld i nära relation, vid särskilda/svåra händelser

Vad kan ni förvänta er av handledningen?
Hands-on-handledning med engagemang och nyfikenhet - och lite humor!
Min utgångspunkt ligger i oss själva som individer, men även som en del av ett större sammanhang. Den relationella aspekten är i stort sett alltid närvarande. Min ansats i handledningen innehåller ofta inslag av KBT, med psykodynamisk bas och systemisk syn. Jag brukar tänka att jag plockar det bästa av flera världar, för bästa möjliga stöd till individen och arbetsgruppen. Jag försöker arbeta konkret och praktiskt med en fot i den teoretiska världen och en fot i de kliniska erfarenheter jag samlat på mig genom åren, under arbetslivet. Fokus ligger på ärendehandledning med direkt koppling till parallella individ- och grupprocesser, eller på process-, eller metodhandledning. Tillsammans skapar vi ett tryggt och tillåtande rum där ni som individer i handledningsgruppen ska kunna känna er bekväma med att lyfta svårigheter som känns angelägna. Jag erbjuder avlastning, stöd och vägledning. Under handledningen presenteras kontinuerligt praktiska metoder, med varierande innehåll av (gruppanpassad) kreativitet! Förhoppningsvis kan ni även få med er lite nya kunskaper och perspektiv samt ökad förståelse och insikt. Min ambition är att ni - var och en för sig samt som grupp - ska lämna varje handledningstillfälle stärkta och med en känsla av klarhet: lättade och påfyllda på samma gång.
-------------------------------------------------------------
Jag erbjuder även:
Föreläsningar och anpassade personaldagar. Metodstöd. Verksamhetsutveckling. Projektstyrning. Ledarskapsstöd. Akut krisstöd till individer och grupper.

Föreläser om:
Anknytning – Stress – Trauma
Om hur vår bakgrund formar oss, och hur våra grundläggande antaganden låter oss förstår världen, och präglar oss.
Med tillägg av stress och trauma kan vi se ökade svårigheter för just denna klientgrupp. Föreläsningen är designad för att bygga på ev. baskunskap hos behandlare som möter en målgrupp med traumabakgrund, och kanske med bristande anknytning och hög stress.
Tid: 1,5-2 timmar beroende på vilka workshopmoment som önskas.

Föreläsningar kring ovan nämnda fördjupningsområden är möjliga, framför allt våld i nära relation.
------------------------------------------------------
Goda referenser finns förstås.

Allt gott!
Jennifer Qvick

Barn, Behandlingshem, Digital handledning (möjlighet att bedriva), Familjebehandling, Familjehem och Boenden, Familjerådgivning, Föreläsningar, Hedersproblematik, HVB, Hot och våld, Konflikthantering, Kris och Trauma, Ledningsgrupper och Styrelser, MI, Neuropsykiatri, Organisationsutveckling / Förändringarbete, Signs of Safety, Socialt arbete, Sorgearbete, Superhandledning (Handleda handledare), Ungdom
0701707671
jennifer@animantes.se
Konto