Close
Profilinformation
Gustaf
Berglund
Socionom, psykoterapeut och handledare. Översättare av facklitteratur. Svensk redaktör för den nordiska familjeterapitidskriften Fokus på familien.
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro

När jag handleder utgår jag, liksom i mitt psykoterapeutiska arbete, från systemteori och idéerna om salutogenes. Jag försöker följa den handledde, förstå hans/hennes unika sätt att förstå sitt ärende och hjälpa till att räta ut just hans/hennes frågetecken. När jag handleder en grupp, använder jag gärna resten av gruppen som reflekterande team, när någon i gruppen drar ett ärende.

070-847 04 81
gustaf@interloquium.com
http://www.interloquium.com
Konto