Close
Profilinformation
Gerhard
Degerfeldt
Handledare
Västerbotten

Mina erfarenheter av alla samtal visar på att handledning och samtal inom trygga och tydliga ramar ger förutsättningar för att bygga tillit som i sin tur är en förutsättning för att kunna hjälpas åt i arbete, relationer och många gånger också i etiska och moraliska överväganden.

Såhär har det sagts om handledning i utvärderingar av grupper jag handlett.

“Ett forum där vi fått möjlighet att tala färdigt och direkt med varandra”
“Samtalen har gett fler nyanser”
“Positivt med själva formen och strukturen”
“Detta är utbildning. Att lära av varandra”
“Viktigt i vårt arbete att få bolla tankar. Här kan vi det”
“Handledning är inte bara ärenden utan även personal och grupputveckling"
“Här får vi tid för reflektion”
“Bra att det kommer en person utifrån”

Handledning ger möjlighet att lyfta vad just du vill ha hjälp med i din arbetssituation. Forumet ger också möjlighet till var och en att fundera över sin egna process och delaktighet, ett forum och tillfälle att sondera i vad du som individ bidrar med och vad som verkligen fungerar.

Jag är utbildad handledare via Luleå Tekniska Universitet och Skarpnäcks Folkhögskola och ingår i nätverket handledarna.se. Vi bedriver handledning på systemteoretisk och salutogen grund (se info på handledarna.se för beskrivning av denna teori). Jag har i grunden en teologisk utbildning, en fritidsledarutbildning, en tvåårig distansutbildning via S:t Lukasstiftelsen med tyngdpunkt på kommunikation, personlighetsutveckling, ledarskap och yrkesidentitet, samt fortbildning inom områden med inriktning mot dialog och existentiella frågor.

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ungdomar i direkt verksamhet parallellt med ledarutbildningar inom kommun och föreningsliv. Sedan 2007 har jag dock i huvudsak handlett grupper och enskilda inom Skellefteå Kultur och Fritid, detta som intern handledare. Har utöver detta även haft externa uppdrag i övriga länet samt uppdragsutbildningar.

Jag handleder alla typer av uppdragsgivare oavsett om du är privat företag, ideell organisation eller en kommunal verksamhet. Upplägg anpassas efter era behov och önskemål. Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst samtal om hur vi på bästa sätt skapar ett upplägg som fungerar för dig eller din arbetsgrupp.

070-640 18 72
gerhard.degerfeldt@gmail.com
http://www.handledninginorr.com
Konto