Close
Profilinformation
Ewa
Erlingsdotter Fall
Auktoriserad Socionom, Handledare i psykosocialt arbete, Psykoterapeut (steg 1), Familjerådgivare
Stockholm, Uppsala

Jag ser handledning som något livsnödvändigt när man arbetar inom någon form av människovårdande yrken. Handledning bidrar till bland annat till att minska stress och stärka arbetsgrupper.Jag handleder gärna personal som arbetar inom olika vård - och omsorgsverksamheter så som LSS-verksamheter, boenden (både SoL och LSS), personliga assistenter, äldrevård och liknande, då jag ser att det är en yrkesgrupp som lätt blir lite "bortglömd" när det gäller att få handledning på regelbunden basis. Jag handleder också gärna inom socialtjänst, till exempel biståndshandläggare inom LSS och Socialpsykiatri och Äldrevård. Jag kommer till arbetsplatsen och handleder där. Jag blev färdig socionom 2004 och har som socionom arbetat större delen med biståndshandläggning inom LSS/SoL, men även med utredning och handledning av familjehem/kontaktfamiljer/kontaktpersoner. Idag arbetar jag sedan snart 6 år som Familjerådgivare och tar handledningsuppdrag vid sidan om. Framförallt arbetar på systemteoretisk grund. Under åren har jag vidareutbildat mig och läst Psykosocialt arbete 45 hp, Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) 60 hp. Samtliga utbildningar har jag läst på Socialhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet. Välkomna att höra av er vid förfrågan om handledning! /Ewa Erlingsdotter Fall

Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, LSS, Missbruk, Neuropsykiatri, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Äldrevård
0707265248
erlingsdotter@gmail.com
Konto