Close
Profilinformation
Ewa
Bergman Warmark
Socialpedagog (filkand) Handledare 3 steg universitet
Västra Götaland

Min handledning är anpassad efter varje grupp eller individs önskemål och behov. Jag handleder grupper som arbetar inom den sociala sektorn, skolpersonal, chefer, anhöriga/närstående men även andra grupper som är yrkesverksamma och har som mål att utvecklas, få en samsyn, bli trygga i sitt arbete och nå sina gemensamma mål.
Jag heter Ewa Bergman Warmark. Jag är socialpedagog (fil kand i socialt arbete) och utbildad handledare på Universitetsnivå i tre steg. Jag har också utbildningar inom organisation och ledarskap.
Jag har lång erfarenhet av att jobba inom människovårdande yrken, som behandlare och som chef och har min bakgrund främst inom LSS men också äldreomsorg, socialt arbete, behandlingsarbete och skola.
Typer av handledning:
• Processhandledning
• Teamstärkande handledning
• Metodhandledning – bemötande, pedagogik
• Enskild handledning
• Chefshandledning
• Organisationshandledning

Barn, Behandlingshem, Boendestöd, Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Föreläsningar, HVB, LSS, Neuropsykiatri, Organisationsutveckling / Förändringarbete, Psykiatri, Socialt arbete, Team building, Ungdom
070-2973220
ewa@ebwhandledning.se
Konto