Close
Profilinformation
Eva
Stigsson
Beteendevetare, handledare, föreläsare, MI-utbildare, individ, grupp och organisationskonsult.
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne

Handledning för personalgrupper:
Handledning fokuserar på yrkesroller, yrkesidentiteter, identifierar förhållningssätt, låsta mönster, negativa processer i gruppen. Ger gruppen verktyg för att utöka handlingsrepetoaren i kommunikationen vilket kan frigöra möjligheter att bygga upp ett balanserat arbetsklimat.
Många gånger reagerar och agerar vi människor känslomässigt. Genom att lyfta fram den känslomässiga aspekten skapas en ökad förståelse i arbetslaget. Detta skapar förutsättningar för såväl gruppens som individens utveckling i yrkesutövningen. Sammantaget ger handledning en ökad arbetsglädje vilket leder till en ökad effektivitet i arbetet.

Handledning för ledare:
Ett gott ledarskap innefattar en förmåga att bygga upp och bibehålla professionella relationer med medarbetare. Hur talar vi till varandra och vilka signaler sänder/mottar vi, hur når vi ett gott kommunikationsklimat som är en nödvändighet för hållbar utveckling, hälsa och kreativitet för medarbetarna samt ledaren.

MI-utbildning:
Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetodik som handlar om en insikt i att människan själv har svaret angående sitt egna liv inom sig.
Denna utbildningen vänder sig till alla som i sin tjänst använder sig av samtal, individuella eller i grupp.
Samtalen skapar en möjlighet för reflektion, hjälper oss bli mer medvetna om våra tankar, känslor och beteenden. Med ökad självkännedom kan vi lättare hantera vår vardag. Har erfarenhet av att utbilda personal inom LSS, socialpsykiatrin, socialtjänsten, studerande på fritidsledare och socialpedagogutbildning, specialpedagoger, rektorer, enhets och verksamhetschefer.
Har arbetat som Enhetschef på Socialförvaltning, Behandlings sekreterare på SIS, Arbetskonsulent i kommunal regi LSS, Lärare på Fritidsledarutbildning, Arbetsmarknadskonsulent inom Socialpsykiatrin och LSS.
Mina utbildningar är följande: KY-examen Neuropsykiatri. Högskoleexamen Ledarskap. Fil Kand. Examen Beteendevetare. MI grundutbildning och Fördjupningsnivå. På Avancerad nivå Examen i Handledningens metod i socialt arbete I & Handledningens metodik i socialt arbete II.
Mental Trainer Practitioner Skandinaviska Ledarhögskolan. MI Coach utbildning via Statens Instutionsstyrelse SIS mm.
F-skattsedel Firma: Hjärt & Hjärnsamtal Beteendevetare Eva.

Kommuner och Landsting, Kriminalitet, Ledningsgrupper och Styrelser, LSS, Missbruk, Socialt arbete, Team building, Temautbildningar
0454322855
eva.pearlbronze@gmail.com
http://eva.pearlbronze@gmail.com
Konto