Close
Profilinformation
Espen
Bjordal
Socionom Handledare Behandlingspedagog Lärare VD
Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland

Jag är socionom, handleder och lärare Jag har lång erfarenhet av att handleda arbetsgrupper, ledningsgruppen, civilsamhället och inom socialt arbete. Har tidigare arbetat med utredning inom socialtjänsten, på HBV hem och många år som chef inom civilsamhället. Har också under 10 år arbetat med utbildning inom socialt arbete och grupp och ledarskap. Håller gärna i utbildningsinsatser för arbetsgrupper. Har även möjlighet att arbeta med gruppstärkande aktiviteter med allt ifrån att processa ihop en arbetsgrupp till att hantera grupper som har hamnat i låsning och konflikt.

Fritid, Fältarbete (ex fältare, uppsökarenheter), Föreläsningar, HVB, Kommuner och Landsting, Konflikthantering, Näringsliv, Skola, Socialt arbete, Team building, Temautbildningar, Ungdom, Utredning
+46733900744
espen.bjordal@gmail.com
http://www.bjordal.se
Konto