Close
Profilinformation
Christina
Löwenborg
Leg psykoterapeut, handledare, psykodramaledare och utbildare
Stockholm

Företaget erbjuder handledning, chefshandledning, psykoterapi, psykodramagrupp, grupputveckling och utbildning i kreativ handledningsmetodik.

Jag är legitimerad psykoterapeut, fil mag i socialt arbete och diplomerad handledare och har varit verksam sedan 1980-talet.

Utbildningar ges dels i företagets egen och dels i andra aktörers regi. Utöver utbildningar anordnas psykodramagrupper/kurser i personlig utveckling.

Mitt arbetssätt är integrativt med utgångspunkter från psykoterapi (KBT/ schematerapi), barnorienterad familjeterapi (BOF), psykodrama, mindfulness samt i organisationsuppdrag fokus på IMGD (integrativ model of group development) och Förändringens fyra rum.
Under 2000-talet har jag arbetat med handledning, utbildning och personlig utveckling i Belarus, Kanada och Grekland. Kännetecknande för min handledningsstil är en konkret, visuell och gestaltande metodik. Denna metodik är publicerad som utbildningslitteratur och även utgivet på engelska av Global Journal, USA.

Föreläsningar, Organisationsutveckling och -förändringar, Socialt arbete, Superhandledning (Handleda handledare), Team building, Work shops
0704971504
info@lowenborg.eu
http://www.lowenborg.eu
Konto