Close
Profilinformation
Cathrin
Kindel
Socionom, familjeterapeut och handledare
Stockholm

Jag har en lång yrkeserfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer, framförallt inom socialtjänsten, såväl myndighetsutövning som behandling inom öppenvården. Sedan 19 år tillbaka är jag även verksam i eget bolag med inriktning på familjeterapi, handledning och utbildning. Detta gör att jag är van att arbeta på uppdrag både från organisationer och privatpersoner
Jag har under åren handlett ett stort antal olika personalgrupper, framförallt inom socialtjänsten. Exempel på arbetsgrupper jag handlett är personal vid mottagningsenheter, utredningsenheter, familjehemsvård samt öppna verksamheter riktade till barn, unga och deras föräldrar. Jag har även handlett lärare, skolkuratorer och kuratorer inom habiliteringen.
Då det gäller utbildning har jag gått grundläggande handledarutbildning (30 hp) samt påbyggnadsutbildning (15hp).
Handledningens fokus är att stimulera deltagarnas reflektioner runt förhållningssätt, yrkesrollen samt att stärkta den egna professionella utvecklingen.

073-645 95 20
cathrin.kindel@kinswe.se
Konto