Close
Profilinformation
Camilla
Kallenbäck
Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker och handledare
Stockholm

Handleder inom olika typer av psykosociala verksamheter, främst där arbete sker runt personer i behov av särskilt stöd, såsom LSS-boenden, daglig verksamhet, personlig assistans, grundskola, särskola, habilitering och psykiatri. Kan ge metodhandledning, t.ex. med fokus på kartläggning av beteendeproblem och strategier för bemötande, förhållningssätt och färdighetsträning samt även processhandledning. Har handledarutbildning från Ersta Sköndal högskola och är vidareutbildad inom bl.a. autism, Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Acceptance & Committment Therapy (ACT).
Handledningen anpassas alltid efter vilka behov som finns i verksamheten/gruppen.

Har skrivit boken "Från beteendeproblem till livskvalitet - handbok för beteendedetektiver" som utkom aug 2018 på Natur & Kultur.

Barn, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Förändringsledning, Kommuner och Landsting, LSS, Neuropsykiatri, Psykiatri, Ungdom, Vuxen
076-946 79 77
camilla@beteendebyran.com
http://www.beteendebyran.com
Konto