Close
Profilinformation
Bodil
Nordling
Socionom, Legitimerad Psykoterapeut och Handledare
Västra Götaland

Jag erbjuder handledning individuellt och för arbetsgrupper både med ärenden eller för att arbeta med processen. Jag erbjuder också psykoterapihandledning.
Det viktigaste med handledningen är att det är ett nyfiket lärande som sker i ett tryggt klimat där man också vågar visa det som inte riktigt fungerar eller känns så lätt och bra.
Uppdraget handlar om att tillgodose behovet av att säkra kvaliteten i arbetet, att bidra till ökad kunskap och att ge en möjlighet till reflektion och återhämtning. för deltagarna.
Jag är konkret och praktisk i mitt sätt att handleda och använder gärna modeller, övningar och ett upplevelsebaserat lärande.
Jag är i grunden socionom och har det systemiska sättet att tänka och sedan 10 år tillbaka är jag Legitimerad Psykoterapeut med KBT-inriktning vilket också påverkar mig i mitt handledarskap. Jag tar också gärna in influenser från ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och CFT (Compassionfocused Therapy)

Digital handledning (möjlighet att bedriva), Ekonomiskt Bistånd, Familjerådgivning, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Kommuner och Landsting, Kris och Trauma, LSS, Psykiatri, Sjukvård, Skolkurratorer, Superhandledning (Handleda handledare), Ungdom
+46725191441
Bodil@nordlingterapi.se
http://www.nordlingterapi.se
Konto