Close
Profilinformation
Bett
Larsdotter
Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.
Halland, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland

Mitt övergripande mål med handledning är att den vård, omsorg, behandling som tredje part erhåller ska bli av så god kvalité som möjligt. Min ambition är att skapa ett tryggt, fritt rum för reflektion där gruppens samlade resurser/kunskaper tas tillvara. Fokus kan vara på klient, klient-professionell eller den professionella. Handledningen kan utifrån den handleddes behov syfta till att öka förståelse, hitta handlingsalternativ eller bearbeta händelser.
Jag tar stöd i psykodynamisk- och systemiskt teori i mitt sätt att tänka kring, fråga om och arbeta med situation/person/händelse. För mig innebär det att jag har ett individuellt likväl som ett mellanmänskligt synsätt. Samma teorier finns med mig i min syn på och arbete med deltagarna och handledningsgruppen.
Jag använder exempelvis bilder för att externalisera känslor och tankar eller låter deltagarna inta olika reflekterande positioner för att vidga perspektiven.

Barn, Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Förändringsledning, Kommuner och Landsting, Kriminalitet, Missbruk, Socialt arbete, Ungdom, Vuxen
0706-996674
bettlarsdotter@gmail.com
Konto