Close
Profilinformation
AnnaCarin
Magnusson
Specialistsjuksköterska, handledare, föreläsare och författare
Stockholm

Jag handleder bl a personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola men även t ex ledningsgrupper och familjehemsföräldrar. Oftast sker handlednignen i grupp men jag handleder även enskilda chefer eller medarbetare.
Under måga år har jag arbetat med barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp och har stor efterenhet av att möta barn och vuxna i kris.
Min handledarutbildning (45 hp) fick jag vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och min teoretisk utgångspunkt är systemteori. För mig innebär det att människor påverkas av det de är med om och att de förstår in situation och sitt sammanhang utifrån sina erfarenheter. Därför är det viktigt att möta människan där hon är, med respekt för hennes historia och sammanhang. Men också med en förväntan på att hon har en förmåga och vilja att förändras och fördjupas. Som handledare strävar jag därför efter att vara både validerande och att utmana utifrån behovet hos den handledde..
För mig är det viktigt med ett öppet och kreativt förhållningssätt i handledningsrummet och jag arbetar gärna med både ärende- och processhandledning.

Barn, Föreläsningar, Förskola / Skola, Hot och våld, Kris och Trauma, Ledningsgrupper och Styrelser, Sjukvård, Socialt arbete, Sorgearbete, Temautbildningar, Ungdom
073-4438528
magnusson.annacarin@gmail.com
http://www.pasattochvis.se
Konto