Close
Profilinformation
Anna
Sigrell
Leg psykoterapeut, psykoanalytiker, lärare i psykoterapi och handledare
Stockholm

Jag har lärar- och handledarutbildning från Karolinska Institutet. Handledning kan ske på er arbetsplats eller på min mottagning där jag kan ta emot handledningsgrupper på max 6-8 deltagare. Jag har handledarerfarenhet från flera olika yrkesfält. Uppdragen varierar mellan öppen- och slutenvård inom Landstingets psykiatri, både barn/ungdom samt vuxna. Handledning av personal på olika former av boenden (t ex SoL, LSS samt LVU), lärare, enskilt eller i grupp, samt andra yrkesgrupper som t ex kuratorer och yrkesverksamma psykoterapeuter eller studenter. Som handledare är jag samtalsledare och ansvarar för att det ges möjlighet till reflektion över arbetssätt, förhållningssätt eller en situation. En viktig faktor är återkoppling både från mig och övriga deltagare och tar tillvara på era erfarenheter och fokuserar på de frågeställningar och situationer som ni möter i er vardag. Metoder som jag använder mig av är process- eller ärendefokus, reflekterade positioner och, när det är lämpligt och tillämpbart, rollspel utifrån vad som passar gruppen eller den enskilde bäst.

Barn, Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Försörjningsstöd, Förändringsledning, Hot och våld, Kommuner och Landsting, Kriminalitet, Kris och Trauma, Ledningsgrupper och Styrelser, LSS, Missbruk, Neuropsykiatri, Näringsliv, Organisationsutveckling och -förändringar, Psykiatri, Sjukvård, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Sorgearbete, Superhandledning (Handleda handledare), Team building, Temautbildningar, Ungdom, Vuxen, Work shops, Äldrevård, Övrigt
070-357 49 41
anna.sigrell@legpsykoterapeut.se
http://www.legpsykoterapeut.se
Konto