Close
Profilinformation
Anna
Sibbesson
Socionom, familjehemskonsulent och handledare
Stockholm, Södermanland, Uppsala

När jag handleder en grupp är min primära uppgift att skapa ett klimat som är tillåtande och tryggt, bland annat genom att skapa en förutsägbar struktur och vara lyhörd inför gruppens utmaningar. Handledningen utgår oftast från ärenden eller dilemman, och syftar till att skapa handlingsalternativ till den handledde. Processhandledning sker parallellt då gruppens dynamik alltid beaktas. Min teoretiska grund är systemteoretiskt och psykodynamisk, och jag har kunskaper i bland annat lågaffektivt bemötande, neuropsykiatri, motiverande samtal. Jag har erfarenhet inom arbetsmarknadsinsatser och socialtjänsten med ekonomiskt bistånd och familjevård. Jag kommer gärna på ett kostnadsfritt första möte, där vi kan träffas för att presentera oss för varandra innan något beslut tas.

Familjehem och Boenden, Flykting- och migrationsfrågor, Förskola / Skola, Försörjningsstöd, Ledningsgrupper och Styrelser, Socialt arbete, Team building, Övrigt
073-631 00 75
anna.sibbesson@gmail.com
Konto