Close
Profilinformation
Anna
Brolinson
Socionom, familjeterapeut och handledare
Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland

Jag är socionom och handleder arbetsgrupper och chefer inom socialtjänst, familjehem, vård, omsorg och behandlande verksamhet för barn/unga-familjer, men tar även uppdrag med enskild handledning.
Mina särskilda kunskapsområden är främst inom anknytningsteori, utvecklingspsykologi, sexologi och neuropsykiatri.
Jag utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Min idé om handledning är att handledaren tillsammans med gruppen skapar god handledning där man i ett tryggt sammanhang kan få avlastning, stöd, vägledning och lära sig nya saker om både sig själv och andra. Fokus ligger både på relationer i gruppen och på de klienter/patienter/brukare man arbetar med.
Att kunna dela med sig av det som är svårt i en trygg grupp är hjälpsamt för att komma vidare och för utvecklas i sin profession. Jag fokuserar även på den organisation man verkar inom och hur den påverkar. Kontinuerlig utvärdering med gruppen och uppdragsgivare ingår, vilket bidrar till att säkerställa att man får det man efterfrågar.
Min vision är att man lämnar handledningen med en känsla av delaktighet, lättnad och påfylld av att ha reflekterat öppet i ett tryggt och tillåtande sammanhang.
Jag har min mottagning i centrala Karlstad med möjlighet att ta emot grupper om max 6 personer, men kan resa till uppdragsgivare i Värmland och intilliggande län.
Välkomna att ta kontakt!

Barn, Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Föreläsningar, Förskola / Skola, Hot och våld, Kris och Trauma, Neuropsykiatri, Organisationsutveckling och -förändringar, Socialpsykiatri, Socialt arbete, Sorgearbete, Ungdom, Vuxen
072-322 45 50
anna.brolinson@gmail.com
http://www.annabrolinson.se
Konto